Позив за 1. сједницу СО Прњавор

1.Разрјешење и избор Kомисије за избор и именовање:

а) Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за избор и именовање, скупштинског сазива 2012-2016. година,

б) Рјешење о именовању чланова Комисије за избор и именовање, скупштинског сазива 2016-2020. година,

2а) Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање,

б) Приједлог Рјешења о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Прњавор мандатног сазива 2012-2016. године,

в) Приједлог Рјешења о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Прњавор мандатног сазива 2016-2020. године,

– Полагање свечане заклетве Начелника општине и одборника Скупштине општине Прњавор,

3. а) Приједлог Рјешења о престанку функције предсједника Скупштине општине Прњавор,

б) Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Прњавор,

4. а) Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Прњавор,

б) Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Прњавор,

5. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједникā Скупштине општине,

6. а) Приједлог рјешења о престанку функције замјеника начелника општине Прњавор,

б) Приједлог рјешења о избору замјеника начелника општине,

7. а) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Прњавор,

б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Прњавор,

8.Разрјешење начелникā одјељења и начелника службе Општинске управе општине Прњавор и именовања вршиоца дужности:

а) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за општу управу,

б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу,

в) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности,

г) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности,

д) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за просторно уређење,

ђ) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење,

е) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за финансије,

ж) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,

з) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за стамбено- комуналне послове и инвестиције,

и) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,

ј) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за борачко- инвалидску и цивилну заштиту,

к) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,

л) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

љ) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,

м) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове,

н) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове,

њ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове,

о) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове,

9. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између начелника општине и између службеника на руководећим радним мјестима,

10. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине општине,

б) Приједлози Рјешењā о именовању чланова сталних радних тијела Скупштине општине,

11.а) Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења и начелника службе Општинске управе општине Прњавор,

б) Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења и начелника службе Општинске управе општине Прњавор.