Скраћени записник са 31. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 30. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 29. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 28. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 27. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 26. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 25. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 1. посебне сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 24. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 23. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 22. сједнице СГ Прњавор

Скраћени записник са 21. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 20. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 19. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 18. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 17. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 16. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 15. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 14. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 13. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 3. ванредне сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 12. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 11. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 10. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 2. ванредне сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 9. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 8. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 7. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 6. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 1. ванредне сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 5. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 4. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 3. сједнице СО Прњавор/Службена забиљешка о записнику са 3. редовне сједнице СО Прњавор

Скраћени записник са 2. сједнице СО Прњавор

Скраћени записник за 1. сједнице СО Прњавор

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИЦИ СА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ / МАНДАТ 2016-2020. ГОДИНА