Statutarno-pravna komisija je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 65. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Statutarno-pravna komisija ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda stručnih i naučnih radnika iz oblasti prava.

Nadležnosti Statutarno-pravne komisije:

 • razmatra nacrt i prijedlog statuta,
 • razmatra nacrt i prijedlog poslovnika,
 • razmatra prijedloge i inicijative za pokretanje postupka za promjenu statuta, poslovnika i drugih opštih akata Skupštine,
 • razmatra prijedloge odluka i akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i statutom, kao i u pogledu njihove pravne prirode,
 • razmatra prijedloge i zahtjeve za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih opštih akata Skupštine, te utvrđuje prijedlog autentičnog tumačenja,
 • razmatra mišljenja i prijedloge statutarne prirode upućene Skupštini,
 • razmatra opšta akta javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
 • utvrđuje prečišćen tekst odluke i drugog opšteg akta Skupštine, kad je tim aktima za to ovlašćena,
 • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine, kada to Skupština zatraži.

Članovi Statutarno-pravne komisije:

 1. Suzana Švraka, predsjednik
 2. Nenad Đekić, zamjenik predsjednika
 3. Velibor Trivičević, član
 4. Novka Petrović, član
 5. Snježana Jotanović, član