Савјет за спорт је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Савјет за спорт има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини и два из реда спортских радника.

Надлежности Савјета за спорт:

  • разматра приједлоге и даје мишљења Скупштини о организацији спорта на нивоу Општине као и коришћењу спортских објеката и терена,
  • разматра приједлоге и даје мишљења о одржавању спортских манифестација од значаја за општину и Републику Српску које се финансирају средствима из буџета Општине,
  • успоставља спортску сарадњу са другим општинама и градовима у Републици Српској,
  • успоставља сарадњу са спортским организацијама, општинским савезима, установама и институцијама у области спорта и физичке културе.

Чланови Савјета за спорт:

  1. Миле Шљивић, предсједник,
  2. Ђорђе Прерадовић, замјеник предсједника
  3. Борис Жижак, члан,
  4. Драган Прерадовић, члан,
  5. Душанка Домуз, члан.