Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grad Prnjavor“, broj 17/23) Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe ima pet članova koji su iz reda odbornika u Skupštini.

Nadležnosti Odbora za ljudska prava, predstavke i pritužbe:

  • ispituje i razmatra predstavke i prijedloge koje građani, preduzeća i druge organizacije i zajednice upućuju Skupštini i prema potrebi predlaže nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja iznesenih u prijedlozima i o tome obavještava podnosioca,
  • proučava predstavke i prijedloge kojim građani, preduzeća i druge organizacije ukazuju na nepravilno provođenje odredaba zakona, kao i odluka i drugih akata Skupštine od strane nadležnih organa i o tome obavještavaju Skupštinu,
  • prati i razmatra pitanja i pojave u vezi sa provođenjem propisa koji se odnose na raspolaganje sredstvima i zaštitu svojine i o tome obavještavaju Skupštinu,
  • razmatra i proučava pojave na koje se predstavkama i prijedlozima ukazuje, radi sagledavanja uzroka zbog kojih se predstavke i prijedlozi upućuju Skupštini i predlaže preduzimanje potrebnih mjera.

Članovi Odbora za ljudska prava, predstavke i pritužbe:

  1. Marina Đuraš, predsjednik
  2. Slaviša Milinčić, zamjenik predsjednika
  3. Duško Miodanić, član
  4. Bojan Subotić, član
  5. Milorad Kondić, član.