Комисија за привреду и финансије је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 67. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за привреду и финансије има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних радника.

Надлежности Комисије за привреду и финансије:

 • друштвено-економски развој града,
 • финансирање општих друштвених потреба,
 • буџет и завршни рачун буџета,
 • таксе и друге дажбине,
 • зајмове и задужења Града
 • и друга питања из надлежности Скупштине када то затражи Скупштина.

Чланови Комисије за привреду и финансије:

 1. Мирко Буквић, предсједник
 2. Бране Петрушић, замјеник предсједника
 3. Горан Земун, члан
 4. Милан Алексић, члан
 5. Душан Љубојевић, члан