Komisija za pitanja mladih je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 77. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Komisija za pitanja mladih ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva člana su iz reda omladinskih organizacija i studenata.

Nadležnosti Komisije za pitanja mladih:

  • razmatra pitanja vezana za organizovanje i položaj mladih u društvu,
  • stara se o primjeni propisa koji se odnose na pitanja mladih iz nadležnosti Skupštine,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Članovi Komisije za pitanja mladih:

  1. Sanja Radulović, član
  2. Boris Đurić, zamjenik predsjednika
  3. Đorđe Preradović, član
  4. Dajana Bašić, član
  5. Andrijana Dujaković, član