Комисија за награде и признања је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 73. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за награде и признања има пет чланова који су из реда одборника у Скупштини.

Надлежности Комисије за награде и признања:

  • предлаже Скупштини доношење одлука о установљавању награда и признања општине које се додјељују за радове или дјела која заслужују опште признање и истицање,
  • утврђује критерије и поступак за додјелу награда и признања и стара се о њиховом провођењу,
  • стара се да ликовно или друго умјетничко рјешење награда симболише историјске и културне вриједности Града,
  • предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за новчани износ награде или признања,
  • припрема приједлоге за додјелу награда и признања.

Чланови Комисије за награде и признања:

  1. Жељко Симић, предсједник
  2. Бранко Декет, замјеник предсједника
  3. Небојша Тодић, члан
  4. Велибор Тривичевић, члан
  5. Драган Радић, члан