Komisija za izbor i imenovanje je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 63. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23), Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda odbornika.

Nadležnosti Komisije za izbor i imenovanje:

 • na osnovu pravosnažnog akta organa za sprovođenje izbora, podnosi izvještaj Skupštini sa prijedlogom za potvrdu ili prestanak mandata odbornika,
 • razmatra pitanja primjene i uskraćivanja imuniteta odbornika u slučajevima utvrđenim zakonom,
 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera (predsjednika, potpredsjednika, zamjenika načelnika) koje bira ili imenuje Skupština,
 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje, opoziv i razrješenje iz nadležnosti Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
 • razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad, a iz nadležnosti Skupštine,
 • razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih/nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad,
 • sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike u okviru svoje nadležnosti,
 • razmatra i druga pitanja koja su utvrđena zakonom, statutom i ovim Poslovnikom.

Članovi Komisije za izbor i imenovanje:

 1. Dražen Mikić, predsjednik
 2. Goran Šarčević, član,
 3. Nebojša Todić, član,
 4. Velibor Trivičević, član,
 5. Boris Žižak, član.