Komisija za društvene djelatnosti je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 69. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Komisija za društvene djelatnosti ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda stručnih radnika.

Nadležnosti Komisije za društvene djelatnosti:

 • vaspitanje i obrazovanje,
 • zdravstveno osiguranje,
 • penzijsko – invalidsko osiguranje, dječiju zaštitu, zaštitu starih i iznemoglih lica i drugih vidova socijalne zaštite,
 • rad, radne odnose, zaštitu na radu i zapošljavanje,
 • izdavačku i bibliotečku djelatnost
 • i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine kada to zatraži Skupština.

Članovi Komisije za društvene djelatnosti:

 1. Svjetlana Malić, predsjednik
 2. Vukašin Backović, zamjenik predsjednika
 3. Mile Šljivić, član
 4. Sretko Marinković, član
 5. Damir Savić, član.