Комисија за друштвене дјелатности је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 69. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за друштвене дјелатности има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних радника.

Надлежности Комисије за друштвене дјелатности:

 • васпитање и образовање,
 • здравствено осигурање,
 • пензијско – инвалидско осигурање, дјечију заштиту, заштиту старих и изнемоглих лица и других видова социјалне заштите,
 • рад, радне односе, заштиту на раду и запошљавање,
 • издавачку и библиотечку дјелатност
 • и друга питања из надлежности Скупштине кадa то затражи Скупштина.

Чланови Комисије за друштвене дјелатности:

 1. Свјетлана Малић, предсједник
 2. Вукашин Бацковић, замјеник предсједника
 3. Миле Шљивић, члан
 4. Сретко Маринковић, члан
 5. Дамир Савић, члан.