Komisija za mjesne zajednice je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 71. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Komisija za mjesne zajednice ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva su iz reda građana.

Nadležnosti Komisije za mjesne zajednice:

 • pitanja postupka i načina obrazovanja mjesnih zajednica,
 • podsticanje i praćenje rada mjesnih zajednica,
 • mjere za unapređivanje rada i organizovanja mjesnih zajednica,
 • mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa,
 • pitanja vezana za eventualne probleme primjene propisa u mjesnim zajednicama,
 • pitanja raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih mjesnim zajednicama
 • i druga pitanja iz nadležnosti Skupštine, kada to zatraži Skupština.

Komisija za mjesne zajednice Skupštine vrši nadzor nad radom Savjeta mjesne zajednice, u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Članovi Komisije za mjesne zajednice:

 1. Milorad Kondić, predsjednik
 2. Goran Šarčević, zamjenik predsjednika
 3. Sanja Radulović, član
 4. Mihajlo Kneš, član
 5. Goran Prodanović, član.