Комисија за мјесне заједнице је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 71. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за мјесне заједнице има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда грађана.

Надлежности Комисије за мјесне заједнице:

 • питања поступка и начина образовања мјесних заједница,
 • подстицање и праћење рада мјесних заједница,
 • мјере за унапређивање рада и организовања мјесних заједница,
 • мјере којима се подстиче међусобна сарадња, повезивање и удруживање средстава мјесних заједница на рјешавању питања од заједничког интереса,
 • питања везана за евентуалне проблеме примјене прописа у мјесним заједницама,
 • питања расподјеле буџетских средстава намијењених мјесним заједницама
 • и друга питања из надлежности Скупштине, када то затражи Скупштина.

Комисија за мјесне заједнице Скупштине врши надзор над радом Савјета мјесне заједнице, у складу са Статутом и Пословником.

Чланови Комисије за мјесне заједнице:

 1. Милорад Кондић, предсједник
 2. Горан Шарчевић, замјеник предсједника
 3. Сања Радуловић, члан
 4. Михајло Кнеш, члан
 5. Горан Продановић, члан.