Etički odbor je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 85. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23), Etički odbor ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini i dva iz reda uglednih građana.

Nadležnosti Etičkog odbora:

 • prati i analizira primjenu i ukazuje na pojavu kršenja Etičkog kodeksa,
 • razmatra prijave odbornika, građana i drugih organa ovlaštenih za podnošenje prijava o kršenju Etičkog kodeksa i provodi postupak po osnovu tih prijava,
 • predlaže Skupštini Grada, izricanje propisanih mjera odbornicima za koje se utvrdi da su povrijedili pravila i principe ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom,
 • najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini o pitanjima koja su razmatrana na Odboru,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • predlaže donošenje Etičkog kodeksa, te njegove izmjene i dopune,
 • vrši i druge poslove utvrđene Etičkim kodeksom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Članovi Etičkog odbora:

 1. Nebojša Todić, predsjednik,
 2. Brane Petrušić, zamjenik predsjednika,
 3. Slaviša Milinčić, član,
 4. Marija Krajišnik, član,
 5. Slavoljub Vuković, član.