U cilju što boljeg informisanja javnosti o aktivnostima lokalnog parlamenta izradili smo internet stranicu Skupštine Grada. Na ovoj stranici možete naći informacije o izabranim funkcionerima, informacije o aktivnostima predsjednika Skupštine, materijale za skupštinska zasjedanja, skraćene zapisnike sa sjednica, informacije o aktivnostima radnih tijela Skupštine Grada, obavještenja, najave, video materijale, slike i drugo.

Stručna služba Skupštine Grada:

  • organizuje i obezbjeđuje saradnju sa predstavnicima štampe i drugih sredstava javnog informisanja u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti, u vezi sa obavještavanjem o radu Skupštine.

Samostalni stručni saradnik za poslove skupštine i informisanja:

Lidija Kalenjuk Milijaš

Kontakt telefon: 051/660-588 lok. 102

Elektronska pošta: [email protected]