У циљу што бољег информисања јавности о активностима локалног парламента израдили смо интернет страницу Скупштине Града. На овој страници можете наћи информације о изабраним функционерима, информације о активностима предсједника Скупштине, материјале за скупштинска засједања, скраћене записнике са сједница, информације о активностима радних тијела Скупштине Града, обавјештења, најаве, видео материјале, слике и друго.

Стручна служба Скупштине Града:

  • организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава јавног информисања у остваривању њихових права и дужности, у вези са обавјештавањем о раду Скупштине.

Самостални стручни сарадник за послове скупштине и информисања:

Лидија Калењук Милијаш

Контакт телефон: 051/660-588 лок. 102

Електронска пошта: [email protected]