SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (DNS)

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (NDP)

SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ

DEMOKRATSKI SAVEZ (DEMOS)

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

ODBORNIK IZ REDA NACIONALNIH MANJINA

SAMOSTALNI ODBORNIK