Predstavnici sredstava informisanja mogu se opredijeliti da povremeno i godišnje prate rad Skupštine Grada i za tu namjenu mogu se obratiti Stručnoj službi Skupštine Grada za dobijanje dnevne ili godišnje akreditacije.

Zahtjevi se podnose Stručnoj službi Skupštine Grada, a samostalni stručni saradnik za poslove skupštine i informisanja početkom kalendarske godine obavještava redakcije lokalnih medija o postupku izdavanja godišnjih akreditacija.

Svaka medijska kuća podnosi zahtjeve za sva lica koja će za njene potrebe izvještavati o aktivnostima Skupštine Grada u navedenom periodu.

Medijske kuće koje su zainteresovane da povremeno prate rad lokalnog parlamenta mogu podnijeti zahtjev za dnevnu akreditaciju.

Zahtjevi za izdavanje akreditacije mogu se podnijeti putem elektronske pošte [email protected] , sa naznakom Stručna služba Skupštine Grada – zahtjev za akreditaciju. Uz popunjen zahtjev za godišnju akreditaciju potrebno je dostaviti i fotografiju u digitalnom formatu.

Zahtjev za godišnju akreditaciju

Zahtjev za dnevnu akreditaciju